ФEРМА ГРЪНЧАРОВ

За да затворим цикъла „от полето до трапезата“ във ферма ГРЪНЧАРОВ отглеждаме 350 крави. Грижим се за тях по Европейски стандарти, с храна произведена върху собствена земя. Използваме модерна техника, която гарантира високото качество на произведените фуражи, а от там и на млякото и месото. Млякото добиваме в специална доилна зала, която осигурява неговата чистота.

Под марка ГРЪНЧАРОВ произвеждаме млечни продукти - краве кисело мляко, сирене и кашкавал - добити единствено и само в нашата фермата.